Doradztwo restrukturyzacyjne

Do problemów finansowych z reguły dochodzi wtedy gdy zła sytuacja ekonomiczna trwa dłużej. Problem ujawnia się często dopiero wtedy, kiedy zostaje zachwiana płynność finansowa. Przyczyną mogą być na przykład nieoczekiwane koszty związane z naprawą urządzenia lub dopłatą podatku za poprzednie lata, które nie zostały wcześniej uwzględnione.

Najpóźniej, gdy limit obrotowy na rachunku bieżącym przestaje być wystarczający, kontakt z bankiem w tej sytuacji jest nieunikniony. Bank może wyrazić gotowość do podjęcia działań w celu przywrócenia krótkoterminowej wypłacalności. Jednak nie rozwiązuje to wszystkich problemów.

Fachowe doradztwo ma swoją cenę. Z tego powodu często próbuje się go unikać. Jednak właśnie w takiej sytuacji ważne jest, aby mieć u boku partnera, który zna i rozumie problem oraz potrafi dokonać niezależnej oceny ekonomiczno-finansowej kondycji gabinetu.

Porozmawiaj z nami, chętnie udzielimy Ci wsparcia. Otwarta rozmowa pomoże nam właściwie zrozumieć Twoją sytuację, tak aby nasza praca i rozwiązania były od samego początku skuteczne.

„Szczęśliwy ten, kto umie się w porę zatrzymać aby zapobiec nieszczęściu.”

— Franz v. Liszt

Tworzymy długoterminowe rozwiązania, które są niezbędnym warunkiem skutecznego reprezentowania interesów lekarzy przed bankami i innymi wierzycielami.

Szczególne znaczenie ma tutaj opracowana przez nas metoda wprowadzająca regulacje bazylejskie (BASEL II) dla gabinetu jako jednostki gospodarczej.

Szybka i ustrukturyzowana pomoc w środowisku, które po kryzysie finansowym jest ostrożniejsze w udzielaniu kredytów, staje się dużo ważniejsza niż w przeszłości.

Heinz-Peter Fischer, wlasciciel firmy Proconcept

Twoja osoba kontaktowa

Heinz-Peter Fischer

dypl. ekon.