Doradztwo w zakresie współpracy

W trosce o bardziej efektywne świadczenie usług medycznych, reforma systemu ochrony zdrowia jako zasadniczy cel wskazuje „przezwyciężenie ograniczeń sektorowych w opiece medycznej”.

W ciągu ostatnich kilku lat w sektorze wielkogabarytowych urządzeń medycznych (radioterapia, radiologia diagnostyczna, medycyna nuklearna) z sukcesem zaplanowaliśmy i wdrożyliśmy liczne nowe formy współpracy między indywidualną praktyką lekarską, a szpitalem.

Ten model również w przyszłości będzie tworzył idealną strukturę organizacyjną do efektywnego wykorzystania istniejących zasobów i nowych inwestycji.

 

Potwierdza to tendencja do prywatyzacji oddziałów szpitalnych. Dotyczy to w szczególności tych oddziałów, które ze względu na charakter usługowy (radiologia diagnostyczna, laboratorium, patologia) lub specyficzne rozmieszczenie pacjentów w sektorze ambulatoryjnym lub szpitalnym (radioterapia, medycyna nuklearna) są szczególnie predysponowane do współpracy między indywidualną praktyką lekarską, a szpitalem.

Niezależnie od tego, czy chodzi o prywatyzację, czy nawiązanie nowej współpracy, możliwości rozwoju tego nowego przedsięwzięcia muszą być dokładnie przeanalizowane pod kątem pozyskania i wykorzystania kapitału.

 

Szanse mnożą się w gdy po nie siegamy

— Sun Tzu

Skorzystaj z naszego bogatego doświadczenia w planowaniu i realizacji takich projektów.

Nasze usługi obejmują:

Naszym celem jest stworzenie z partnerem kooperacyjnym podstaw dla długofalowej, satysfakcjonującej dla obu stron i opartej na zaufaniu współpracy.

Heinz-Peter Fischer, wlasciciel firmy Proconcept

Twoja osoba kontaktowa

Heinz-Peter Fischer

dypl. ekon.